Poděkování

Školní rok 2020 - 2021

Poděkování:

Vážení rodiče,
děkujeme Vám všem, kteří jste přispěli na sbírku pro onkologicky nemocné děti ,,Mirčina sbírka".

Poděkování manželům Ondřeji a Veronice Tittelovým
za sádrové výlisky pro výrobu vánočních dárečků.


Školní rok 2019 - 2020

Poděkování:

- manželům Blaschke z Nového Města
- za mnohočetné výtvarné pomůcky pro děti k Vánocům

- p. Miroslavě Poštové
- za set hudebních nástrojů pro děti 1. třídy k Vánocům


Školní rok 2018 - 2019

Zvláštní poděkování:

Firma SANACE PO p. Jiří Sehnal
sponzorský dar – Revizní zpráva hasicích přístrojů a hydrantů v MŠ za rok 2018


Zvláštní poděkování:

Poděkování patří těmto tatínkům dětí z MŠ Hrob, kteří pomohli z důvodu plánované rekonstrukce opětovně nastěhovat nábytek a zařízení prostorů staré budovy:

p. Lukáši Tittelovi

p. Šmídovi

p. Zárubovi

p. Řehákovi

p. Klímovi

p. Krejčímu

p. Chludilovi


Zvláštní poděkování:

Poděkování patří těmto tatínkům dětí z MŠ Hrob, kteří pomohli z důvodu plánované rekonstrukce vystěhovat nábytek a zařízení staré budovy:

p. Šmídovi

p. Maškovi

p. Řehákovi

p. Majerovi

p. Chludilovi

p. Červenclovi


Poděkování:

Velké dík patří obětavým tatínkům p. Štěrbovi a Krošlákovi, kteří věnovali naší škole nové dřevěné lavičky. Slouží nejen k posezení u ohniště, ale také zpříjemňují dětem krásné prostředí školní zahrady.MŠ Hrob © 2017