INFORMACE PRO RODIČE

REŽIM NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ S ÚČINNOSTÍ OD 9.7.2021

POVINNOST SAMOIZOLACE DÍTĚTE DO 6 LET PO NÁVRATU ZE ZEMĚ S VYSOKÝM NEBO EXTRÉMNÍM RIZIKEM NÁKAZY.

MATEŘSKÁ ŠKOLA NESMÍ UMOŽNIT PŘÍTOMNOST DĚTÍ, KTERÉ SE VRÁTILY ZE ZEMĚ S VELMI VYSOKÝM NEBO S EXTRÉMNÍM RIZIKEM NÁKAZY.

SAMOIZOLACE DÍTĚTE
7 DNÍ PO NÁVRATU ZE ZEMĚ S VELMI VYSOKÝM RIZIKEM
10 DNÍ PO NÁVRATU ZE ZEMĚ S EXTRÉMNÍM RIZIKEM NÁKAZY

RODIČ JE ZODPOVĚDNÝ ZA DODRŽENÍ VLÁDNÍHO NAŘÍZENÍ.

"Režim návratu ze zahraničí"

Ředitelka MŠ

Vyvěšeno dne: 20. 8. 2021


INFORMACE PRO RODIČE!!!

Stanovení úplaty na měsíc červenec a srpen 2021:

Červenec: 100 Kč
Srpen: 127 Kč

Úplatu ve výši 227,- Kč uhraďte celkově v měsíci srpnu.

Ředitelka MŠ

Vyvěšeno dne: 9. 7. 2021


INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
OD 12. DUBNA 2021 DO ODVOLÁNÍ

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních v 1. fázi rozvolnění umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021 v mateřských školách dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximálně 15 dětí. Homogenita tříd a skupin je povinná. Vstup třetích osob do prostoru školy nebo školského zařízení je možný jen v nezbytně nutných případech.

Ministerstvo zdravotnictví ukládá mimořádné opatření povinnosti testovat děti od 12. 4. 2021 antigenními testy. Rodičům byl předložen časový harmonogram k příchodům a testování. Podrobné informace budou podávány v den příchodu dítěte do MŠ.

INFORMACE PRO RODIČE IZS

Dětem integrovaného záchranného systému ve věku od 2 do 5 let je na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky umožněna osobní přítomnost na vzdělávání v mateřské škole, ve které jsou zapsány k předškolnímu vzdělávání.

Po ukončení nouzového stavu končí oprávnění vlády nařídit vykonávání péče o děti rodičů vybraných profesí dle krizového zákona č. 240/2000 Sb. Zaniká tak plošný nástroj „určených škol“ zajištujících péči o děti rodičů IZS a krizové infrastruktury („děti IZS“) v době, kdy bude povolena osobní přítomnost na vzdělávání v mateřských školách pouze pro vybrané skupiny dětí. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci je nutné i nadále zajišťovat péči o tyto děti, tak aby jejich rodiče mohli docházet do zaměstnání. Proto bude mimořádným opatřením umožněna přítomnost těchto dětí v mateřských školách, ve kterých jsou zapsány dle níže uvedených pravidel.

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

  • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
  • pedagogické pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogické pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
  • zaměstnance bezpečnostních sborů
  • příslušníky ozbrojených sil
  • zaměsnance orgánů ochrany veřejného zdraví
  • zaměstnance uvedené v § 115 odst. 1 a další zaměstnance v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
  • zaměstnance Úřadu práce České republiky
  • zaměstnance České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
  • zaměstnance Finanční správy České republiky

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele

Na děti IZS se vztahuje úplata za předškolní vzdělávání.

Ředitelka školy

Vyvěšeno dne 9.4.2021


Zápis do MŠ HROB na školní rok 2021 - 2022

Informace k zápisu jsou uvedeny na "Úřední desce MŠ"

Vyvěšeno dne, 30. 3. 2021


Informace pro rodiče !

Úplata za březen se vybírat nebude, jelikož je v tomto měsíci MŠ uzavřena.

Vyvěšeno dne, 4. 3. 2021


Vážení rodiče

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR 26.února 2021 přijala krizové opatření č.200 (Usnesení vlády ze dne 26.2.2021), kterým se nad rámec dosavadních opatření:

ZAKAZUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE.

Mateřská škola je od 1. března 2021 uzavřena.

Pro děti v posledním roce předškolní docházky, pro které je předškolní vzdělávání povinné bude probíhat distanční výuka - na webové stránky budou vkládány materiály pro výuku (náměty pro práci s dětmi, pracovní listy, básničky, písničky ap.). Vypracované listy si děti přinesou, až se vrátí zpět do MŠ, odevzdají je třídním učitelkám.

Distanční vzdělávání bude upravováno v souladu s aktuálními pokyny z MŠMT

Nadále sledujte aktuální informace prostřednictvím SMS či webu školy.

Děkujeme

Vyvěšeno dne, 28.2.2021


Uzavření Mateřské školy Hrob

Rozhodnutí o uzavření MŠ Hrob

aktuální informace k ošetřovnému z důvodu uzavření škol najdete na tomto odkazu: aktuální informace k ošetřovnému

Vyvěšeno dne, 22.2.2021


Letní prázdniny

Vážení rodiče,

Oznamujeme vám provoz uzavření MŠ
v období letních prázdnin:

od 12.7.- 20.8.2021 bude MŠ uzavřena.

Všichni zaměstnanci budou čerpat řádnou dovolenou.

MŠ bude opět otevřena 23.8.2021.

Maminky, které jsou nezaměstnané (ÚP, MD)
si ponechají své děti doma již od 1.7.- 31.8.2021.

Vyvěšeno: 1.2.2021


Vážení rodiče!

jelikož se nám nepodařilo doručit toto důležité upozornění přes hromadné SMS, vložili jsme jej již 31.12.2020 na webové stránky MŠ. Většina o této informaci neví, tímto se omlouváme, ale žádáme Vás o respektování tohoto opatření. Z důvodu nemoci 2 pedagogů budou pro děti od 4.1.2021 v MŠ Hrob otevřeny pouze 2 třídy dopoledne a 1 třída odpoledne. Dopolední povinná výuka 3. třídy bude probíhat beze změn! Vzhledem ke kapacitě tříd a absenci pedagogů je nutné zvážit docházku do MŠ. Kdo máte možnost, vyzvedávejte děti po obědě či si je ponechte do odvolání doma.
Děkujeme za spolupráci

Vyvěšeno: 31.12.2020


Uzavření MŠ Hrob

Mateřská škola Hrob bude uzavřena v období vánočních svátků
termínu od 23.12.2020 – 1.1.2021
Všichni zaměstnanci budou čerpat řádnou dovolenou.
MŠ bude opět otevřena v pondělí 4.1.2021

Vyvěšeno: dne 20.11.2020


Vážení rodiče,

s ohledem na přerušený a omezený provoz MŠ Hrob stanovuje ředitelka školy úplatu na měsíc listopad 2020 ve výši 200 Kč.

Vyvěšeno, dne 12.11.2020


Otevření Mateřské školy Hrob

533/20

RM po projednání rozhodla o otevření Mateřské školy Hrob (MŠ) od 11.11.2020 za podmínek dodržování aktuálních opatření vlády ČR popř. nařízení krajské hygienické stanice Ústeckého kraje.

MŠ bude fungovat v režimu, který bude umožňovat zdravotní situace personálu.

Vyvěšeno: 11.11.2020


Vážení rodiče,

aktuální informace k ošetřovnému z důvodu uzavření škol najdete na tomto odkazu: aktuální informace k ošetřovnému

Vyvěšeno, dne 1.11.2020


Uzavření Mateřské školy Hrob

usnesení č. 519/20 -
RM Hrob po projednání rozhodla, jako zřizovatel Mateřské školy Hrob (dále MŠ), po vyhodnocení současné situace v MŠ ohledně šíření koronaviru a s tím souvisejícího zajištění provozu, o uzavření MŠ od čtvrtka 29. 10. 2020 do odvolání. Toto rozhodnutí je vydáno jako preventivní opatření z důvodu snížení rizika šíření nákazy koronavirem, a dále z provozních důvodů.

Vyvěšeno dne, 27.10.2020

MŠ Hrob © 2017